Évszázados malom- és családkrónika

Isten malmairól mindent tudunk: lassan őrölnek. De a jászberényiekről is rendelkezünk információkkal. Tudjuk, hogy már a török időkben működtek itt molnárok és malmok, és a későbbiekben is jelen volt a mezőgazdasági iparnak ez az ágazata a városban. Főleg száraz- és vízimalmok, ritkábban szélmalmok dolgozták fel lisztté a környék gabonáját. Vízre (a Zagyvára) két olyan malom is épült – az úgynevezett külső és a belső –, melyek még a múlt század negyvenes-ötvenes éveit is megérték.  Ebből az időszakból a sokat látott berényiek emlékezhetnek a Kossuth úti Vallus-féle, illetve a Batthyány utca és a Gyöngyösi út sarkán állt Mészáros-malomra is.

A Fürdő utcában található, 1882-ben létesített Fecske-malom mindegyik sors- és munkatársát túlélte, hiszen még termel, bár meg vannak számlálva a napjai. Az épület a város történelmének egy darabja. Ezt a darabot mutatta fel kedden délután a könyvtár kamaratermében Kiss Erika újságíró, helytörténeti kutató, aki a malom sztorija mellett a Fecske család históriájába is bepillantást engedett. Az előadó egy jó ízű munka, egy sikeres oknyomozó riport örömét osztotta meg szavakban és képekben a közönséggel, amelynek sűrű soraiban több önzetlen segítőjét is köszönthette.

A gazdálkodással foglalkozó, rendkívül népes Fecske família a XVIII. században, a redemptio (a jászok és kunok szabadságának pénzbeli megváltása) tájékán érkezhetett Jászberénybe. A gőzmalom-alapító Fecske János 1827-ben született. A fia, az ifjabbik Fecske János 1897-ben gőzfürdőt nyitott a malom szomszédságában, 1904-ben pedig villanytelepet épített ugyanott, amely egyúttal a városközpontot is ellátta elektromossággal. A malom haszonnal járt, de a fürdő üzemeltetése és a villanyszolgáltatás ráfizetéses volt a Fecske család számára. Jászberény 1928-ban bekapcsolódott az országos távvezeték-hálózatba, ám a közfürdőt továbbra sem látogatta annyi városlakó, hogy megérte volna fenntartani… Így aztán Fecske Sándor (1891-1970), a malom – államosítás előtti – utolsó tulajdonosa a tisztálkodást forszírozó intézményt eladta Rigó Ferencnek, aki teljesen átépíttette, és 1941-ben elindította benne a Lehel mozit.

Fecske Sándor, mint jómódú és köztiszteletnek örvendő polgár, az első világháború után adakozással segítette a főtemplom – beolvasztott –harangjának újraöntését, elsőként jegyzett részvényt a Jász Hírlap megmentésének érdekében, az Öregerdőben pedig helyet teremtett (Fecske-iskola) a külterületeken élő gyerekek oktatására. A nyilas vészkorszakban zsidó családokon segített. A németek 1944. novemberi visszavonulásakor felgyújtott Vallus-malom dolgozóit átvette, hogy ne maradjanak munka nélkül. 1945 elején, amikor a gimnáziumban hadifogolykórházat rendeztek be, saját házában helyezte el az iskola diákjait és tanárait, hogy folytatódhasson a tanítás.

Az új idők új jelszavai között harsogott államosítást a Fecske-malom sem úszhatta meg. 1949 nyarán vették el a tulajdonosától, akit – a korszellemnek megfelelően – népnyúzó kuláknak minősítettek. Fecskééknek 1952-ben a malommal szemközt lévő lakóházukat (ma óvoda) is el kellett hagyniuk. A Dárdás utcába, méltatlan körülmények közé telepítették át őket. Egykori dolgozóik élelmet vittek nekik, és bevezették a földes padlójú házba a villanyt…

A malom közben őrölt tovább; mint az idő, meg nem állt. Mondhatni: itt a kommunisták egy malomban őröltek a kapitalistákkal... A rendszerváltás után, 1994-ben Szatmári Zoltán vásárolta meg az épületet, ami jót tett a külcsínnek és belbecsnek egyaránt. Az új gazda fejlesztett, amennyit lehetett, de belátta, a város szíve nem bírja már el ezt az üzemet. Hamarosan lakat kerül rá, s a termelés a város szélén, a Szelei út közelében felhúzott, hipermodern Szatmári-malomban folytatódik.

És folytatódik Kiss Erika előadása is – kibővítve, könyv formájában, hiszen ez az évszázados malom- és családkrónika nyomdafestékért kiált. A nyár elején megjelenő kötet előszavát a főszereplőkkel rokonságban álló Katona Tamás történész írja.

A cikket írta: Kun Tibor